OBIADY ZA CZERWIEC 2022

oddział zerówkowy

01.06.2022 - 30.06.2022

21 dni roboczych x 3,80zł

OBIADY – 79,80 ZŁ

Podwieczorki – 31,50 zł

Razem obiady + podwieczorki – 111,30 zł

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 02.06.2022 r. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto. Odpisy za zgłoszone nieobecności są dostępne w sekretariacie.