OBIADY ZA MAJ 2022

Dotyczy klas I-VIII

17 dni roboczych x 3,80zł

( 04.05.2022 – 31.05.2022 )

OBIADY – 64,60 ZŁ

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 04.05.2022 r. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto.