23 dni robocze x 3,80zł
( 01.03.2022 – 31.03.2022 )

OBIADY – 87,40 ZŁ

Konto do wpłat za obiady:
80 1020 1332 0000 1602 1249 4680
Prosimy o wpłaty do dnia 02.03.2022 r.
Wpłaty po terminie nie będą brane pod
uwagę i zostaną zwrócone na konto.