oddział zerówkowy

01.03.2022 - 31.03.2022

23 dni robocze x 3,80zł

OBIADY – 87,40 ZŁ

Podwieczorki – 34,50 zł

Razem obiady + podwieczorki – 121,90 zł

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 02.03.2022 r. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto.