OBIADY ZA LUTY-MARZEC 2022

Dotyczy klas V-VIII

29 dni roboczych x 3,80zł

( 21.02.2022 – 31.03.2022 )

OBIADY – 110,20 ZŁ

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 21.02.2022 r. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto.