OBIADY ZA LUTY 2022

Dotyczy klas I-IV

16 dni roboczych x 3,80zł

( 07.02.2022 - 28.02.2022 )

OBIADY – 60,80 ZŁ

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 08.02.2022 r. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto.