OBIADY ZA STYCZEŃ 2022

Dotyczy klas I-VIII

10 dni roboczych x 3,80zł
( 10.01.2022 - 21.01.2022 )

OBIADY – 38,00 ZŁ

Konto do wpłat za obiady:
80 1020 1332 0000 1602 1249 4680
Prosimy o wpłaty do dnia 11.01.2022 r.
Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto.